آب آوردن زانو و یا سایر مفاصل که اصطلاحا افیوژن (Effusion) گفته می شود

به تجمع بیش از حد مایع در مفصل گفته می شود. لازم به ذکر است که ترشح مایع طبیعی که اصطلاحا مایع سینوویال گفته می شود در مفصل زانو و سایر مفاصل توسط پرده ای در اطراف مفصل صورت می گیرد که به آن سینوویوم (Synovium) یا پرده سینوویال (Synovial membrane) گفته می شود. به طور طبیعی حجم این مایع در داخل مفصل کم است و غلظت آن مناسب است و حالت چسبندگی یا ویسکوزیته (Viscosity) لازم را دارد در حالی که در شرایط بیماری مفصل زانو و سایر مفاصل حجم این مایع افزایش می یابد و در بسیاری از موارد چسبندگی ، غلظت و یا ویسکوزیته آن کاهش می یابد و عملا نه تنها اثر مفیدی برای مفصل ندارد ، در بسیاری از موارد باعث اختلال در کار مفصل و ایجاد درد می شود و پزشک جراح ارتوپد در بسیاری از موارد ناگزیر است قسمتی از این مایع را با کمک سوزن و سرنگ از مفصل خارج کند که این کار پونکسیون (Punction) یا آسپیراسیون (aspiration) مفصل گفته می شود و این اقدام یعنی آسپیراسیون مفصل هم جنبه تشخیصی و هم بعضا جنبه درمانی دارد و برای اقدامات تشخیصی پزشک جراح ارتوپد این نمونه بدست آمده را داخل سرنگ و در شرایط استریل به آزمایشگاه می فرستد تا یک سری آزمایشات بر روی آن انجام شود و خصوصا برای کنترل از لحاظ عفونت مفصلی ، بررسی از لحاظ کشت و شمارش سلول و یک سری تست ها از لحاظ سایر علل آرتریت یا آب آوردن زانو من جمله بررسی کریستال و یک سری بررسی های آنزیمی و بیوشیمی درخواست می شود.