اقدامات لازم جهت آمادگی برای عمل جراحی تعویض مفصل ران

به محض آنکه تصمیم به عمل جراحی گرفتید ، می توانید با آینده نگری برای دوران بهبود خود برنامه ریزی کنید.

به طور کلی فردی که قرار است تحت عمل تعویض مفصل قرار گیرد نباید هیچگونه عفونت فعالی در هیچ نقطه از بدن داشته باشد.

محل های شایع برای وجود کانون عفونت پنهان عبارتند از:

  • دستگاه ادراری – تناسلی
  • گوش
  • دهان و دندان ها