همانطور که میدانید بافت رباط و تاندون از لحاظ ساختمان شباهت زیادی به هم دارند

و قسمت عمده این بافت ها از الیاف کلاژن تشکیل شده است ولی باید بدانیم که سوخت و ساز و متابولیسم بافت رباط یا لیگامان بیشتر از بافت تاندون است و در بررسی هایی که میکروسکوپی انجام شده است مشخص شده که هسته ی سلول های سازنده ی رباط یا موسوم به فیبروبلاست (Fibroblasts) بزرگتر از سلول های سازنده بافت تاندون است و این هسته ها حاوی DNA فعال تری هستند.

این گونه مسائل در خصوص رباط صلیبی قدامی یا acl کاربرد دارد