از التهاب زانو بیشتر بدانیم

التهاب یا برافروختگی نوعی پاسخ حفاظتی بافت های بدن در برابر آسیب وارد شده

یا تخریب سلولی است. به عبارت دیگر التهاب نوعی پاسخ موضعی بدن به هر نوع

آسیب وارد شده به دنبال خراشیدگی ، بریدگی ، سوختگی ، شکستگی ، دررفتگی

و سایر آسیب ها می باشد و این التهاب باعث تورم ، قرمزی ، درد و بعضا خارش در

محل آسیب دیده می شود. التهاب یک پاسخ فیزیولوژیک از طرف بدن در مقابله با

محرک های گوناگون من جمله زخم ها و آسیب های بافتی و همچنین در موارد عفونت است

و در بسیاری از موارد به سرعت ایجاد شده و با سرعت کم یا زیاد و با کمک درمان و

بعضا بدون درمان برطرف می شود. عوامل برانگیزاننده التهاب می توانند میکروبی و یا

عفونی باشند که شامل عواملی مثل باکتری ، ویروس ، قارچ و سایر عوامل

بیماری زای میکروبی باشند. ممکن است علت ایجاد التهاب فاکتورهای شیمیایی و

مواد حساسیت زا باشند. به مواد حساسیت زا اصطلاحا آلرژن (Allergens) می گویند

و این واکنش التهابی در بدن را واکنش آلرژیک (Allergic) می نامند و اینگونه افراد را که

در مقابل مواد حساسیت زا واکنش تورمی و التهابی بروز می دهند افراد آلرژیک و این

واکنش ها را واکنش های آلرژیک می نامند.

التهاب ممکن است به علت عوامل فیزیکی مانند گرما ، پرتوهای یون ساز و پرتو های فرابنفش

باشد که باعث ایجاد التهاب و در بسیاری از موارد سوختگی در اطراف مفصل و اندام و سایر

بافت ها می شوند. علت التهاب ممکن است واکنش های خود ایمنی در بدن و من جمله

مفصل مبتلا باشد که اصطلاحا این واکنش ها و التهاب را بیماری های روماتولوژیک یا

روماتیسمی (Rheumatologic) می نامند و پزشکی که به طور اختصاصی به تشخیص و درمان

بیماری های رماتیسمی می پردازد اصطلاحا روماتولوژیست (Rheumatologist) گفته می شود.