آیا استفاده از کورتون و دارو های مسکن برای زانو درد و سایر موارد در ارتوپدی مضر است؟

در پاسخ به این سوال باید گفت با توجه به بررسی های انجام شده و مطالعات دقیقی که در داخل و خارج کشور انجام شده است

یکی از روش های درمان غیر جراحی درد زانو و آرتروز یا اصطلاحا استئوآرتریت مفصل زانو و سایر مفاصل در کنار کاهش وزن و

تغییر شرایط فیزیکی زندگی فرد استفاده از دارو های ضد التهابی یا به اصطلاح مسکن ها می باشد. پزشک ارتوپد در برخورد با

بیماران در بسیاری از موارد متوجه ترس ضاید الوصفی در بیماران  در مورد استفاده از دارو های مسکن من جمله دارو های ضد

التهابی غیر استروئیدی و کورتون می شود. شاید علت اصلی آن این باور و ترس غیر منطقی همانگونه که گفته شد مصرف بی رویه

و بدون نظارت پزشک و یا حتی موارد بی توجهی که همکاران پزشک من جمله ارتوپد ها در استفاده از این دارو ها در گذشته و

حال دارند ، باشد ولی استفاده به جا ، به مقدار و دوز لازم در مدت زمان معین و مشخص می تواند اثرات فوق العاده خوبی داشته

باشد.