عمل جراحی استئوتومی (Osteotomy) یا برش استخوان

در اطراف مفصل زانو و سایر مفاصل برای اصلاح کجی ها و دفرمیته های اندام انجام می شود. در این نوع عمل جراحی ، جراح ارتوپد به صورت کنترل شده با وسایل خاصی برشی در استخوان ایجاد می کند و عملا استخوان در نقطه خاصی با محاسباتی که قبل از عمل انجام می شود و عکس برداری ها و رادیوگرافی های مربوطه تعیین می شود و در آن نقطه برش داده شده و استخوان شکسته می شود و پس از اصلاح تغییر شکل و یا دفرمیته ، استخوان به وسیله ی ابزار های ارتوپدی مثل پیچ ها و پلاک فیکس می شود و در برخی از موارد به جای استفاده از پیچ و پلاک از وسایل دیگری مثل میله های داخل استخوان یا اینترامدولاری نیل (Intramedulary nail) و یا اکسترنال فیکساتور (External fixator) و یا گچ گیری (Casting) استفاده می شود.