اگر درد ناتوان کننده داشته باشید

برای بیمارانی که طی راه رفتن، بالا رفتن از پله، نشستن و برخاستن از روی صندلی مشکل دارند جراحی تعویض مفصل انتخاب مناسبی است. این افراد ممکن است از درد متوسط تا شدید در وضعیت استراحت نیز شاکی باشند.

درمان های محافظه کارانه چون فیزیوتراپی، کاهش وزن، استفاده از عصا، داروها و تزریق داخل مفصل موثر نبوده است.

انحنا به داخل یا خارج (پای پرانتزی) در زانوها ایجاد شده باشد.

سن ۵۵ یا بالاتر: تعویض مفصل زانو معمولا در بالغین مسن انجام می گیرد، اما ممکن است این عمل برای بزرگسالان در تمام سنین در نظر گرفته شود.

سلامت عمومی مناسب برای بیهوشی و عمل جراحی: بعضی از بیماری ها همچون کاهش جریان خون اندام و عفونت ها می توانند جراحی و بهبودی بعد از آن را تحت تاثیر قرار دهند.