پروتزهای اندام فوقانی از لحاظ منشاء تامین نیرو به دو نوع بادی پاورد (Body powered) و هیبرید (Hybrid) تقسیم میشوند

در نوع بادی پاورد با استفاده از حرکت مفاصل بالاتر ، نیرو به پروتز منتقل میشود

و در نوع هیبرید قسمتی از نیرو از نوع بادی پاورد و قسمتی از نوع اکسترنال پاورد (External powered) است .

مزایای بادی پاورد عبارت است از :

ارزانی قیمت ، سبک بودن ، عدم نیاز به تعمیرات و قطعات پیچیده

معایب بادی پاورد عبارت است از :

ظاهر ناخوشایند ، اعمال فشار به اندام و مفاصل دیگر که ممکن است

فشار به روی دیگر مفاصل پروکسیمال (Proximal) افزایش یابد و مصرف انرژی را بالاتر ببرد .