برای بالا رفتن از پله پس از عمل جراحی تعویض مفصل زانو ،

یک دست را به نرده های کنار پلکان بگیرید و با دست دیگر عصای زیر بغل را نگه دارید ،
در حالیکه وزن را روی عصا و نرده انداخته اید، ابتدا پای عمل نشده را بر روی پله ی بالا بگذارید،

سپس عصا و بعد پای عمل شده را بالا آورده و کنار پای دیگر روی همان پله بگذارید و تا پایان پله ها همین عمل را تکرار کنید.

 

نحوه ی پایین آمدن از پله پس از عمل جراحی تعویض مفصل زانو:

 

پایین آمدن از پله درست برعکس بالا رفتن از آن است. یعنی در حالیکه یک دست به نرده های کنار پلکان گرفته شده با دست  دیگر عصای زیر بغل را نگه دارید.

ابتدا عصا و پای عمل شده را پایین آورده و روی پله ی پایین بگذارید، سپس پای عمل نشده را پایین آورده و کنار پای قبلی روی همان پله قرار دهید.

این مراحل را تا زمانی که تمام پله ها را پایین بیایید ادامه دهید. اگر پلکان نرده نداشت بهتر است از دو عصا استفاده کنید.