منشا میکرو اورگانیسم ها و باکتری های مولد عفونت در اتاق عمل و عمل های جراحی تعویض مفصل کدام اند؟

جالب است که بدانیم منشا باکتری ها در اتاق عمل افراد و اشخاص حاضر در اتاق عمل و محیط عمل جراحی می باشد و این افراد شامل خود بیمار و جراح و سایر پرسنل حاضر در اتاق عمل می باشند .

اتاق عملی را در نظر بگیرید که در طول شب هیچ فردی در آن حاضر نیست و در آن عمل جراحی انجام نمی شود. در این اتاق عمل با وجود فیلتر هایی که تعبیه شده است معمولا تا قبل از عمل قسمت عمده باکتری ها از محیط اتاق عمل پاکسازی شده است . صبح روز عمل زمانی که جراح و پرسنل همراه با بیمار وارد اتاق عمل می شوند عملا باکتری ها را با خود وارد محیط اتاق عمل می کنند. البته استفاده از اشعه ماورای بنفش یا UV  (یو-وی) در شرایط شب تا روز که اتاق عمل خالی از افراد است برای کاهش و از بین بردن باکتری های اتاق عمل موثر است در ضمن تعداد افراد حاضر در اتاق عمل که در آن عمل جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ انجام می شود با بررسی ها و تحقیقات انجام شده نشان داده شده است که دقیقا با افزایش تعداد باکتری در محیط اتاق عمل ارتباط دارد و هرچه تعداد نفرات حاضر در اتاق عمل بیشتر باشد احتمال بروز عفونت در عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ افزایش می یابد .