به نقل از دکتر ارژنگ استخوان یک بافت زنده است. سلول های استخوان این شبکه تورمانند را درست میکنند و مواد معدنی را روی آن مینشانند. قسمت عمده استخوان همان ماده معدنی هیدروکسی آپاتیت است که سلول های استخوان برای ساختن آن نیاز به کلسیم دارند. بدن این کلسیم را از راه مواد غذایی بدست میاورد. بدن انسان برای تنظیم فعالیت های حیاتی خود در بسیاری نقاط دیگر هم به کلسیم نیاز دارد.

چون روزانه مقادیری کلسیم از بدن انسان ( از راه پوسته ریزی پوست و ناخن و مو و از طریق ادرار و عرق و مدفوع ) دفع میشود اگر به همان اندازه کلسیم از طریق مواد غذایی وارد بدن نشود، بدن مجبور میشود کلسیم مورد نیازش را از روی استخوان برداشت کند و این موجب آسیب به استخوان میشود. پس برای بدست آوردن کلسیم بدن هم برای ساخته شدن استخوان و هم برای رفع دیگر نیازهای بدن به کلسیم، این ماده معدنی باید از راه مواد غذایی به اندازه کافی به بدن برسد. بزرگترین منابع کلسیم در مواد غذایی در لبنیات است.