برای مرور در مورد اختلالات چرخشی اندام تحتانی باید یاد آوری کنیم که این اختلالات ممکن است

بالای زانو و یا زیر زانو باشد ، اختلالات بالای زانو که در استخوان ران یا فمور اتفاق می افتد

عبارتست از چرخش فمور به داخلIFT  (Internal femoral torsion) که باعث intoe gait  می شود

و چرخش استخوان ران به سمت خارج EFT (External femoral torsion) که باعث extoe gait  می شود

و در مورد اختلالات زیر زانو و چرخش استخوان تیبیا به سمت داخل ITT (Internal Tibial torsion) باعث اینتو گیت

و چرخش استخوان تیبیا به سمت خارج ETT (External Tibial torsion) باعث اکستو گیت می شود .

قابل ذکر است که اغلب اختلالات چرخشی یا روتیشنال دفورمیته اندام تحتانی نیاز به درمان خاصی ندارد

و با مرور زمان خود به خود اصلاح می شود ولی انواع بریس (brace) ها ، کابل های چرخاننده پا یا اصطلاحا کابل های توییستر(تویستر) (Twister cables)

و تمرینات ورزشی و کششی و کفش ها و کفی های ارتوپدیک برای این اختلالات به کار رفته

ولی در مورد میزان اثر بخشی آنها اتفاق نظر وجود ندارد. حتی در مورد نحوه خواب این کودکان

بررسی هایی که انجام شده متوجه شدند که کودکانی که حالت اینتو گیت دارند در بسیاری از موارد

بر روی شکم (Sleep on prone position) می خوابند و طرز نشستن آنها هم که گفته شد به صورت دبلیو انگلیسی

روی زمین می نشینند در حد امکان اصلاح این شرایط نیز ممکن است کمک کننده باشد .

اعمال جراحی برای اصلاح دفورمیته های رتیشنال در اندام تحتانی ندرتا انجام می شود

و بسته به شدت این اختلال دارد برای مثال در موارد چرخش استخوان تیبیا به سمت خارج ETT (External Tibial torsion)

اگر شدید باشد و تا ۴ سالگی اصلاح نشود عمل جراح اصلاحی انجام می شود و در مورد چرخش استخوان ران

معمولا عمل های جراحی در صورت عدم اصلاح خود به خود بعد از ۸ سالگی انجام می شود

و نوع عمل جراحی اصلاحی دروتیشنال استئوتومی(استیوتومی) (Derotational osteotomy) گفته می شود .

در مورد روش های غیر جراحی برای چرخش استخوان تیبیا به سمت داخل ITT (Internal Tibial torsion)

بعضی از ارتوپد ها اعتقاد دارند که در صورت تداوم این اختلال بعد از ۱۸ ماهگی از زمان راه افتادن کودک

از اسپلینت دنیس براون (Denis-Browne splint) استفاده میشود و این اسپلینت در هنگام شب برای کودک بسته می شود .

بعضی از نوجوانان که دچار اختلال چرخش فمور به داخلIFT  (Internal femoral torsion) از زمان کودکی هستند

ممکن است به تدریج دچار درد در قدام یا جلوی زانو شوند در و در این موارد درمان فیزیوتراپی در بسیاری از موارد

همراه با یک سری تمرین های تقویت عضلات و تمرین گیت و نحوه راه رفتن و کشش عضلات (Stretching)

و تاندون ها و لیگمان ها همراه با استفاده از یخ ، گرما و یا استفاده از یک سری چسب های خاص به اسم تیپ و تکنیک های Taping موثر است .