برای انتقال خود از بیمارستان به منزل هماهنگی های لازم را از قبل انجام دهید.

در طول چند هفته اول پس از عمل جراحی از نزدیکان خود بخواهید تا پیش شما بمانند و در انجام کارهای منزل به شما کمک کنند.

از قبل غذا تهیه کنید و غذاهایی را که پخت آسانی دارند ذخیره نمایید.

فرش ها و سیم های برق را به زمین محکم کنید و یک دستشویی فرنگی با صندلی بلند نصب کنید. وسایلی که بصورت روزمره مورد استفاده هستند را در یک محل قرار دهید، به گونه ای که پس از عمل کاملا در دسترس شما باشند و برای رسیدن به آنها دچار مشکل نشوید.