به محض اتمام عمل جراحی روند بهبودی شما آغاز می گردد

اکثر بیماران یک یا دو روز بعد از عمل تعویض مفصل ران شروع به راه رفتن کرده و چند هفته بعد قادر خواهند بود

بدون عصا و بصورت طبیعی راه بروند. اکثر بیماران در عرض سه تا پنج روز پس از عمل بیمارستان را ترک می کنند.

باید توجه داشته باشید که بهبودی کامل شما بستگی به این مسئله دارد

که تا چه اندازه به دستورات پزشک خود در طی چند هفته اول پس از جراحی عمل کنید.

اولین راه رفتن بعد از عمل تعویض مفصل ران طبق نظر جراح و با کمک فیزیوتراپیست یا پرستار بخش انجام می شود.

در اولین بار ایستادن ممکن است دچار سرگیجه شوید که حتما به پزشک یا پرستار اطلاع داده

و مجددا به بستر بازگردید تا سرگیجه شما برطرف شود و دوباره برای راه افتادن تلاش نمایید.