بیمارانی که دچار درد و محدودیت حرکت در مفصل ران هستند

به طوریکه کلیه ی درمان های غیرجراحی شامل کاهش وزن ، استفاده از عصا و مصرف داروهای تجویز شده

نتواند مشکلات موجود را رفع نماید و فعالیت های روزمره ی بیمار دردناک ، سخت یا غیرممکن شود ،

عمل آرتروپلاستی یا تعویض مفصل ران می تواند درمان نهایی باشد.

این درد و محدودیت می تواند در اثر عوامل ذیل به وجود آید:

  • استئوآرتریت (آرتروز) که موجب از بین رفتن غضروف مفصلی می شود
  • آرتریت روماتوئید
  • تومور استخوان
  • ضربه و شکستگی
  • نکروز (مردگی) سر استخوان ران