جالب است که بدانیم بررسی ها نشان می دهد که بدن افراد مذکر یا مردان

تعداد بیشتری باکتری از خود به محیط آزاد می کنند به طوریکه این آمار ۳ برابر عنوان شده است .

به طور میانگین هر انسان بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ اورگانیسم را در دقیقه از خود به محیط اطراف انتشار می دهد و افرادی که بیش از ۱۰۰۰۰ اورگانیسم در دقیقه وارد محیط اطراف می کنند را اصطلاحا شدر (Shedder) می گویند و در بین شدر ها عنوان شده که ۱۳ درصد آقایان این حالت را دارند در حالی که در مورد بانوان یا خانم ها در شرایط قبل از یائسگی ۱ درصد و در بعد از دوران یائسگی ۵ درصد شدر هستند.

باکتری موسوم به استافیلوک طلائی یا Staph aureus یکی از اورگانیسم های رایج کشت داده شده از زخم ها در بعد از عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ و عفونت های زخم در کل موارد جراحی می باشند .

جالب است که بدانید این باکتری در یک سوم موارد از بدن پرسنل اتاق عمل کشت (Culture) داده شده است.

باکتری دیگر استافیلوکوک اپیدرمیدیس (Staph epidermidis) میباشد که یک علت شایع دیگر در عفونت های زخم و عفونت های بعد از عمل جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ می باشد . این باکتری تقریبا در بدن تمام پرسنل اتاق عمل وجود دارد .

استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA=methicillin resistant staph aureus) از ۲٫۶ بیماران قبل از عمل های جراحی کشت داده شده است .

و استاف اورئوس حساس به متی سیلین (MSSA=methicillin sensitive staph aureus) از ۱۷٫۶ بیماران قبل از عمل کشت داده شده است .

لذا میبینیم که این افراد هستند که منشا و عامل انتشار باکتری در محیط اتاق عمل و عفونت های بعد از عمل های جراحی تعویض مفصل زانو و هیپ و سایر عمل های جراحی می شوند و این شامل خود بیمار و پرسنل و حتی پزشک و جراح حاضر در محیط اتاق عمل است .