(روزهای زوج): ونک – انتهای گاندی جنوبی – ابتدای وزرا (خالد اسلامبولی) – خیابان ۳۲ – ساختمان یاس – واحد۲۰۲

۸۸۸۸۰۷۹۵ – ۸۸۶۷۵۵۳۰

(روزهای فرد): ستارخان – ابتدای پاتریس – پلاک ۵ – طبقه ۴ – واحد۷

۶۶۹۴۵۳۰۷ – ۶۶۹۴۵۴۷۶

شنبه : ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲
یک شنبه : ساعت ۱۸ الی ۲۰
دوشنبه : ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲
سه شنبه : ساعت ۱۸ الی ۲۰
چهارشنبه : ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲