مسلما انتظار بیماری که برای فیزیوتراپی و لیزر درمانی مراجعه کرده است کنترل بیماری و بهبود درد است

ولی در طی جلساتی که بیمار تحت درمان با این مدالیته (Modality) ها قرار می گیرد ، چه حسی دارد؟

در حین جلسه لیزر تراپی که معمولا بین دو تا ده دقیقه طول می کشد اغلب افراد حس خاصی ندارند

و قابل توجه ترین حس لمس سر پروب (Probe) لیزر است و تنها در حدود پنج درصد از افراد که تحت درمان

لیزر تراپی هستند احساس مورمور و ضربات آهسته ای در مسیر یک عصب تجربه می شود در حالی که

در موارد استفاده از مدالیته های دیگر مانند اولتراسوند (Ultrasound) بیمار احساس ضربان را بصورت ارتعاشاتی

که مربوط به امواج ماورای صوت است حس می کند و در موارد استفاده از مدالیته ای مثل مادون قرمز

یا Infrared احساس گرما را بیشتر تجربه می کند.

در موارد استفاده از مدالیته ی TENS یا تحریک الکتریکی از راه پوست دقیقا احساس تحریک عصب و عضله

را بیمار در طی جلسه فیزیوتراپی حس می کند و در موارد استفاده از مدالیته شاک ویو (Shock Wave)

در برخی موارد در حین درمان ممکن است بیمار احساس تشدید درد را بکند ولی در نهایت با طی

جلسات درمانی ، نهایت امر مورد انتظار بهبود درد بیمار است.