بیماران باید بدانند که در هنگام بستری پزشک جراح ارتوپد همیشه

بعد از عمل های جراحی خصوصا عمل های جراحی وسیع که موجب ایجاد درد خصوصا در شبانه روز اول بعد از عمل اتفاق می افتد از دارو های مسکن مخدر (Narcotic drugs) و غیر مخدر (Non narcotic drugs) استفاده می کند و آن ها را برای بیمار تجویز می کند و نباید بیمار از استفاده از داروی مخدر در این شرایط ترس و واهمه داشته باشد. البته سعی پزشک جراح متخصص ارتوپدی همانند سایر پزشکان جراح بر این است که مصرف دارو های مسکن مخدر به حداقل رسانده شود. لذا از دارو های مسکن غیر مخدر مثل دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی و از دارو های مسکن مانند استامینوفن (Acetaminophen) یا پاراستامول (Paracetamol) تزریقی و یا خوراکی استفاده می شود تا میزان استفاده از دارو ی مسکن مخدر به حداقل برسد.

از جمله دارو های مسکن مخدر یا نارکوتیک که مورد استفاده صرفا در شرایط بیمارستانی خصوصا برای بیماران بستری و بعد از عمل های جراحی مورد استفاده قرار می کرد می توان به مورفین (Morphine) ، پتدین (Pethedine) ، تالوین (Talwin) یا پنتازوسین (pentazocine) اشاره کرد

و بعضا با مشورت بین پزشک جراح ارتوپد و متخصص بی هوشی و خود بیمار توسط پزشک متخصص بی هوشی پمپ ضد درد برای بیمار در اتاق عمل تعبیه میشود تا بیمار با تنظیم این پمپ از درد بعد از عمل رها شود.