دارو های ضد التهابی به طور کلی به دو دسته ی استروئیدی (Steroids) یا کورتون ها

و غیر استروئیدی یا NSAIDs (Nonstroid anti inflammatory drugs) طبقه بندی می شوند.

دارو های ضد التهابی استروئیدی شامل انواع دارو های کورتیکواستروئیدی یا به اصطلاح کورتون ها می شوند.

دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی شامل دارو هایی که غیر از کورتون هستند می باشند.

از جمله دارو های استروئیدی می توان به دگزامتازون (Dexametasone) ، پردنیزولون (Prednisolone) ، متیل پردنیزولون یا دپومدرول (depomedrol) ، هیدروکورتیزون (Hydrocortisone) و تریامسینولون (Triamcinolone) اشاره کرد.

از دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی می توان به دیکلوفناک (Diclofenac) ، کتورولاک (Ketorolac) ، ابوپروفن (Iboprofen) ، ژلوفن (Gelofen) ، ایندومتاسین (Indomethacin) ، ناپروکسن (Naproxen) ، پیروکسیکام (Piroxicam) ، ملوکسیکام (Meloxicam) ، مفنامیک اسید (Mefenamic acid) و تولمتین (Tolmetin) اشاره کرد.