عمل جراحی تعویض مفصل ران در بیش از ۹۰ درصد موارد با موفقیت همراه است

این جراحی موجب کاهش دردی که قبل از جراحی داشتید شده

و محدوده حرکتی مفصل شما (میزانی که می توانید پای خود را حرکت دهید) را افزایش می دهد ،

اما انتظار نمی رود که مفصل مصنوعی مانند مفصل سالم و طبیعی عمل کند و قادر به انجام کلیه حرکات باشید.

اگرچه ممکن است هرگز تایید پزشک خود را برای انجام فعالیت های شدید ورزشی همچون دویدن یا بسکتبال نداشته باشید

ولی با گذشت زمان ، به راحتی قادر به شنا کردن ، پیاده روی یا دوچرخه سواری خواهید بود.