روز بعد از عمل با کمک فیزیوتراپیست می توانید بایستید و راه بروید.

در یک هفته ی اول بعد از عمل بهتر است از عصای چهارپایه (واکر) استفاده کنید.

میزان فشاری را که می توانید روی پای عمل شده وارد کنید را فیزیوتراپ به شما نشان خواهد داد.

در راه رفتن دقت کنید که با زانوی خم راه نروید و پای خود را روی زمین نکشید.

یک پا را بلند کرده و جلو بگذارید به طوریکه ابتدا پاشنه ی پای شما با زمین تماس پیدا کند سپس پنجه ی پای خود را روی زمین بگذارید.

از هفته ی دوم بعد از عمل می توانید از یک یا دو عصای معمولی استفاده کنید و دقت کنید که اگر از یک عصا استفاده می کنید آن را در سمتی که زانوی شما عمل نشده در دست بگیرید.

مثلا اگر زانوی راست شما عمل شده عصا را در دست چپ بگیرید.

بعد از گذشت یک ماه و نیم از عمل، اگر پای دیگر شما مشکل نداشته باشد می توانید بدون عصا راه بروید یا فقط عصا را در محل هایی که کف آن لغزنده است و یا در محیط های شلوغ استفاده کنید. توجه داشته باشید پیاده روی آهسته، ورزش خوب و مناسبی برای شما می باشد.

سعی کنید هر هفته مدت زمان پیاده روی خود را افزایش دهید و مکان هایی را برای پیاده روی انتخاب کنید که مسطح بوده و پستی و بلندی در مسیر آن نباشد.

دو یا سه ماه بعد از عمل با مشورت پزشک خود می توانید رانندگی را برای زمان های کوتاه شروع کنید.