علل عصبی مثل گیر افتادگی عصب لترال پلانتار

و یا سندروم تونل تارسال (Tarsal tunnel syndrome) یا TTS می تواند در هنگام استراحت ایجاد درد داشته باشد. در معاینه بالینی نقطه حداکثر درد و یا به اصطلاح تندرنس (Tenderness) اهمیت دارد و برای مثال در موارد فاشئیت پلانتار و یا خار پاشنه درد بیشتر در سمت مدیال و در موارد درگیری چربی کف پا و یا fat pad قسمت های مرکزی پاشنه و یا اصطلاحا بیشتر سانترال (Central) پاشنه درگیر است و در مواقع شکستگی استرس معاینه بالینی Squeeze test پاشنه مثبت است و محل حداکثر درد و Tenderness در درگیری یا گیر افتادگی عصب لترال پلانتار فرق می کند و اگر درد و Tenderness در ناحیه دیستال تر و در قسمت میانی فاشیای پلانتار باشد ، فیبروماتوز (Fibromatosis) فاشیای پلانتار جزو تشخیص ها مطرح است و به علاوه پزشک در حین معاینه فرد دچار درد پاشنه باید به قوس کف پا خصوصا در وضعیت ایستاده از لحاظ ابتلا به صافی کف پا (Flat foot) و یا افزایش قوس کف پا و یا کاووس پا (Pes cavus) دقت کند و می تواند جزو علل درد پاشنه اختلالات قوس کف پا باشد و من جمله علل درد پاشنه و کف پا می توان درگیری ریشه های عصبی کمری یا لومبار (Lumbar) و به اصطلاح رادیکولوپاتی (Radilculopathy) ناشی از فتق دیسک کمر و سایر علل مربوط به ستون فقرات را مطرح کرد و درد پاشنه ناشی از درگیری ریشه های عصبی بیشتر مربوط به ریشه ی S1 می باشد.