جراحی موفق تعویض مفصل ران می تواند به بیماران زندگی دوباره ای ببخشد

به محض آنکه عمل جراحی تعویض مفصل ران انجام شد و دوره ی نقاهت به پایان رسید ،

باید انتظار برخورداری از فواید زیر را داشته باشید:

  • درد تقریبا به طور کامل از بین می رود ، لنگش بیمار برطرف شده یا به میزان چشمگیری کاهش می یابد.
  • محدوده ی حرکتی از دست رفته به مفصل بیمار باز می گردد.
  • اکثر فعالیت های طبیعی دوباره به دست می آیند.
  • ظاهر تغییر یافته مفصل معیوب ، مطلوب تر شده و اختلاف طول دو پا کاهش یافته یا از بین می رود.