در صورت استفاده صحیح و به جا از لیزر درمانی ، چه لیزر کم توان و چه پر توان ،

عوارض جانبی بسیار کم است و شاید بتوان گفت عوارضی وجود ندارد.

موارد منع مصرف و خطرناک ، استفاده از لیزر بر روی ضایعات سرطانی و یا توده های بدخیم

و استفاده از آن بر روی غده تیروئید و در بیماران باردار است و از تابش مستقیم لیزر بر روی چشم ها نیز باید اجتناب شود.

 

موارد کاربرد لیزر در پزشکی به غیر از موارد تسکین درد و فیزیوتراپی کدامند؟

 

یکی استفاده از لیزر به عنوان چاقوی جراحی در اعمال جراحی است و دوم استفاده از لیزر برای روش های تشخیصی

 

ویژگی های منحصر به فردی که پرتو لیزر در مقایسه با سایر منابع نوری دارند چیست؟

 

خصوصیات منحصر به فرد پرتو لیزر از لحاظ و دیدگاه فیزیکی عبارتند از تک فامی ، همدوسی و واگرائی اندک