بعد از مرخص شدن از بیمارستان زمان ملاقات بعدی خود با پزشک را مشخص نمایید.

همچنین اگر مواردی چون مسائل زیر پیش آمد سریعا با پزشک خود تماس بگیرید:

گرمی، قرمزی و ورم شدید و ترشح از محل بخیه ها

مشکلات تنفسی و درد قفسه سینه

افزایش درد زانوی عمل شده

حالت سرگیجه و گیجی

تب بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد