مفصل ران به شکل یک گوی که داخل یک کاسه قرار گرفته است می باشد

که توسط عضلات و رباط های مجاور داخل هم نگه داشته می شوند.

این شکل از مفصل ، محدوده ی وسیعی از حرکات که برای فعالیت های روزانه همچون راه رفتن ،

چمباتمه زدن و بالا رفتن از پله ضروری می باشد را برای ما ایجاد کرده است.

بخش استخوانی این مفصل از دو قسمت تشکیل شده است.

سر استخوان ران شبیه یک گوی است و یک کاسه ی گرد در قسمت کناری استخوان لگن که استابولوم نامیده می شود

و سر استخوان ران در آن قرار می گیرد. ماده ای که انتهای استخوان را در مفصل می پوشاند ، غضروف مفصلی نام دارد.

غضروف مفصلی در مفاصل بزرگ که وزن بدن را نیز تحمل می کند همچون مفصل ران یک چهارم اینچ ضخامت دارد.

غضروف مفصلی سفید و لغزنده بوده و قوام لاستیک مانند دارد ،

در نتیجه اجازه می دهد تا سطوح مفصلی بدون ایجاد صدمه در مقابل یکدیگر حرکت نمایند.

وظیفه غضروف مفصلی خنثی کردن ضربات ناگهانی به مفصل و ایجاد یک سطح بسیار صاف برای حرکت آسان تر است.

در مفصل ران غضروف مفصلی سر استخوان ران و بخش استابولوم در استخوان لگن را می پوشاند.