و یا به عبارتی موارد ممنوعیت پی آر پی کدامند؟

 

موارد ممنوعیت یا کنتراندیکاسیون (contraindications) پی آر پی عبارتند از

عفونت مفصلی یا محل تزریق برای پی آر پی ، کم خونی شدید ،

اختلالات انعقادی و پلاکتی و اختلالات ایمنی و کانسر ها (Cancer)