بعضی حرکات فشار زیادی به مفصل جدید شما وارد می کند و ممکن است به آن آسیب برساند

پس برای حفاظت از مفصل مصنوعی از انجام حرکات زیر خودداری کنید:

چهار زانو و دو زانو نشستن

استفاده از توالت ایرانی

بالا و پایین رفتن زیاد از پله

چرخش های ناگهانی زانو به خصوص گردش بدن ، بدون چرخش همزمان زانو

ورزش های سنگین که فشار زیادی روی زانو وارد می کند مانند دویدن ، پرش ، بازی بسکتبال و…