نماد ارتوپدی در اکثر نقاط دنیا عبارتست از درختی که با چوبی به واسطه ی یک طناب

به هم متصل شده است که ظاهرا این درخت باید نهالی باشد که با استفاده از این چوب پزشک ارتوپد سعی در صاف کردن استخوان ها دارد خصوصا در بچه ها که حالت نرم و نهالی دارد و این نماد یا سمبل (Symbol) اینگونه در ذهن انسان القا می کند که همانگونه که یک کشاورز یک نهال درختی را که در حال کج شدن است با استفاده از چوب و بستن آن صاف می کند از زمان های گذشته تا حال پزشکان مشغول در رشته تخصصی ارتوپدی سعی در این داشته اند که با استفاده از روش های غیر جراحی استخوان های کج را صاف کنند خصوصا در کودکان و اطفال که استخوان هایشان شبیه به نهال درخت است ابتدا با روش های غیر جراحی این اقدام را انجام دهند و در صورتی که این مهم بدست نیاید متوصل به روش های جراحی برای اصلاح ناهنجاری ها و کجی ها در اندام ها و ستون فقرات شوند.