نوعی پروتز مورد استفاده برای دست وجود دارد که از موتور خارجی در آن استفاده میشود

که به طور پاسیو (Passive) کنترل میشود.

این پروتز ها فاقد حس برگشت بوده و محدودیت های زیادی دارند که در حوضه حرکت و مانور وجود دارد .

بیمار میتواند با کشیدن کابل اقدام به استفاده از این وسیله نماید .

البته در انواع جدید پروتز از کلید های روشن و خاموش خبری نیست و دارای شماره های sense  که توان مندی های مطلوبی دارند میباشند.