پلاکت جزیی از محتوای جامد خون یا قسمت سلولی آن محسوب میشود

و نام دیگر پلاکت ترومبوسیت (Thrombocyte) است که واژه ای یونانی به معنای سلول لخته ای میباشد.

پلاکت ها به صورت ذرات کروی یا بیضوی شکل بدون هسته هستند و کوچکترین جزو سلولی خون با قطر ۲ الی ۳ میکرون میباشد.

پلاکت ها از قطعه قطعه شدن سلول های بزرگی به نام مگاکاریوسیت (Megacariocyte) در مغز استخوان ساخته میشوند

و بعد از تشکیل پلاکت به هیچ رده سلولی دیگری تمایز نمی یابند و عملا یک سلول بدون هسته محصوب میشوند .

از هر مگاکاریوسیت بین ۱۰۰۰-۲۰۰۰ پلاکت تولید میشود .

پلاکت ها پس از تشکیل در مغز استخوان به طور اولیه از طریق جریان خون وارد تهال شده و حداقل دو روز در آنجا باقی میمانند تا کاملا رسیده شوند .

بعد از این زمان پلاکت ها وارد گردش خون محیطی (Peripheral blood flow) میشوند و یا اینکه به صورت ذخیره پلاکتی در طحال به طور فعال باقی میمانند.

معمولا حدود ۳/۲ پلاکتهای بدن در گردش خون یا جریان خون هستند و ۳/۱ بقیه در طحال ذخیره میشوند.

طول عمر پلاکت ها فقط ۸-۱۰ روز است و بعد از آن توسط ماکروفاژ (Macrophage) های طحال و کبد از بین میروند

و میزان تولید پلاکت ها در مغز استخوان به تعداد پلاکت هایی که در کبد و طحال تخریب میشوند بستگی دارد.

موادی که از پلاکت های تخریب شده آزاد میشوند خود باعث تحریک ساخته شدن پلاکت های بیشتری میشوند.

پلاکت ها با وجودی که هسته ندارند از نظر متابولیک (Metabolic) بسیار فعال هستند.

پلاکت ها به طور فعال فاکتورهای رشد را در سرتاسر طول عمر کوتاهشان تولید میکنند و آن ها را در پاسخ به روند انعقاد ترشح مینمایند.

در جریان انعقاد خون (Blood coagulation) تشکیل میخ پلاکتی ، آزاد کردن مواد تنگ کننده رگ ،

کمک به انعقاد خون و جمع شدن لخته و ترمیم بافت پوششی آسیب دیده رگ از وظایف پلاکت ها است .

دامنه طبیعی تعداد پلاکت ها در هر میکرولیتر خون بین ۱۵۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰۰ و به طور میانگین ۲۰۰۰۰۰ است.

از نظر حجمی کمتر از ۰٫۴% هر میلی لیتر خون را تشکیل میدهد.

در فرد سالم روزانه به طور میانگین ١٠به توان١١ عدد پلاکت در مغز استخوان ساخته میشود و به خون رها میگردد .