سایر پوشش های پرسنل اتاق عمل و جراح در حین عمل های جراحی تعویض مفصل

به جز لباس اتاق عمل کدامند؟

همانگونه که در صورت حضور در اتاق عمل و یا در فیلم ها دیده اید علاوه بر لباس اتاق عمل ، پرسنل اتاق عمل و جراحان از کلاه های مخصوص (Head cover) و ماسک (mask) استفاده می کنند که این وسایل نیز به نوبه خود در کاهش انتشار باکتری ها و پیشگیری از عفونت در عمل های جراحی و من جمله در عمل های جراحی آرتروپلاستی و یا تعویض مفصل موثر است .

جالب است که بدانید ماسک های اتاق عمل فیلتری دارند که حدود ۹۵ درصد افیکیسی برای فیلتر کردن باکتری ها دارد و در ضمن در صورت صحبت کردن پرسنل اتاق عمل با یکدیگر و با جراح از پرتاب شدن ذرات خارج شده از دهان پرسنل و جراح به داخل زخم و محیط اتاق عمل جلوگیری و پیش گیری می کنند .