به شما داروهایی داده خواهد شد که به کنترل درد و یا تسکین احساس ناراحتی پس از عمل کمک می کند.

گاهی بیماران به دلیل نگرانی از وابسته شدن به داروهای مسکن از خوردن آن سر باز می زنند، مطمئن باشید داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج نه تنها خطر وابستگی ندارد بلکه با کاهش درد، امکان حرکت و بهبودی پس از عمل را تسریع می نماید.

بهبودی شما بلافاصله بعد از عمل و قبل از بازگشت به منزل شروع می شود.

هنگام ترخیص از بیمارستان مطمئن شوید که می دانید:

چگونه داروهای خود را مصرف کنید.

چه زمانی باید بانداژ و بخیه ها باز شوند.

زمان ویزیت های بعدی پزشک برای پیگیری درمان چه موقع خواهد بود

پاسخ به هر سوال دیگری که دارید.