بر اساس علم تشریح یا آناتومی و فیزیولوژی نحوه اثر سرما و گرما بر روی گردش خون اندام و مفاصل

بر اساس تاثیر روی سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک (Sympathic & parasympathic)

و به عبارت دیگر سیستم عصبی اتونوم یا خودکار (Autonomous nervous system) است.

عملا سیستم عصبی خودکار یا اتونوم متشکل است از رشته های عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک

که مجموعه فعالیت های غیر ارادی را در سیستم بدن انسان کنترل می کند. مثل تعریق یا عرق ریزش ،

عملکرد دستگاه گوارش ، عملکرد دستگاه گردش خون من جمله ضربان قلب و تعداد نبض ، کنترل فشار خون ،

ترشح غدد درون ریز و برون ریز و من جمله انبساط و انقباض عروق (Vasoconstriction and Vasodilation).

 

آیا سرد کردن و گرم کردن زانو و سایر مفاصل اثر دیگری نیز دارد؟

 

سرما و گرما علاوه بر کنترل گردش خون اندام و مفصل اثرات مستقیم بر روی رشته های عصبی من جمله

رشته های عصبی کنترل درد دارند و با این روش نیز اثر بر روی کنترل درد و رشته های عصبی مفصل دارند

من جمله رشته های عصبی انتقال دهنده حس درد و همینطور حس گرما و سرما و حس لامسه و

احساس کرختی یا گزگز ای که در اندام در شرایط قرار گرفتن در معرض سرما اتفاق می افتد.

به علاوه سرما و گرما بر روی انقباض عضلات و گرفتگی و یا رها شدن گرفتگی در عضلات اثر مستقیم دارند

و برای مثال در رابطه با درد زانو علاوه بر کنترل درد از راه افزایش یا کاهش گردش خون بر روی عضلات

چهار سر یا کوادریسپس (Quadriceps muscle) و عضله تریسپس یا دوقلو (Gastrocnemius muscle) اثر می کند.